دانلود سریال Greys Anatomy

دانلود سریال Greys Anatomy با لینک مستقیم رایگان


دانلود سریال Greys Anatomy screenshot 1

IMDB

ژانر – Genre : درام | عاشقانه

امتیاز – IMDB Rate ۷٫۷

حجم – Size : ۱۵۰ مگابایت

تاریخ انتشار – Release : ۲۰۱۴

فرمت – Format : MKV

زبان – Language : انگلیسی

محصول – Product Of : آمریکا

کیفیت – Quality : ۴۸۰p | 720p

زمان پخش : جمعه ها

کانال زمان پخش کننده – TV Channel : ABC

خلاصه‌ای از داستان  : استان اصلی سریال گریز آناتومی پیرامون زندگی چند دانشجوی پزشکی می باشد که برای ادامه تحصیل و کسب تخصص جراحی به بیمارستان Grace شهر سیاتل …

 

 

 

دانلود فصل اول

greys.anatomy.s01e01.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e02.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e03.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e04.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e05.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e06.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e07.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e08.130mb.x264.m-hd.tehmovies

greys.anatomy.s01e09.130mb.x264.m-hd.tehmovies

دانلود فصل دوم

grsantmy-s02e01.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e02.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e03.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e04.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e05.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e06.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e07.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e08.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e09.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e10.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e11.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e12.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e13.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e14.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e15.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e16.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e17.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e18.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e19.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e20.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e21.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e22.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e23.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e24.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e25.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s02e26-27.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل سوم

grsantmy-s03e01.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e02.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e03.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e04.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e05.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e06.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e07.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e08.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e09.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e10.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e11.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e12.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e13.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e14.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e15.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e16.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e17.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e18.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e19.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e20.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e21.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e22.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e23.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e24.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s03e25.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل چهارم

greys.anatomy.s04e01.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e02.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e03.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e04.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e05.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e06.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e07.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e08.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e09.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e10.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e11.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e12.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e13.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e14.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e15.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e16.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s04e17.480p.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل پنجم

grsantmy-s05e01.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e02.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e03.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e04.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e05.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e06.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e07.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e08.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e09.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e10.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e11.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e12.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e13.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e14.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e15.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e16.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e17.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e18.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e19.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e20.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e21.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e22.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e23.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s05e24.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل ششم

grsantmy-s06e01e02.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e03.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e04.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e05.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e06.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e07.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e08.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e09.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e10.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e11.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e12.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e13.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e14.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e15.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e16.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e17.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e18.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e19.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e20.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e21.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e22.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e23.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s06e24.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل هفتم

grsantmy.s07e01.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e02.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e03.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e04.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e05.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e06.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e07.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e08.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e09.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e10.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e11.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e12.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e13.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e14.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e15.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e16.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e17.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e18.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e19.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e20.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e21.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s07e22.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل هشتم

grsantmy-s08e01-02-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e03-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e04-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e05-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e06-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e07-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e08-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e09-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e10-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e11-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e12-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e13-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e14-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e15-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e16-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e17-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e18-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e19-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e20-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e21-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e22-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e23-480p.dasfilm.ir.mkv

grsantmy-s08e24-480p.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل نهم

greys.anatomy.s09e01.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e02.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e03.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e04.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e05.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e06.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e07.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e08.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e09.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e10.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e11.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e12.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e13.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e14.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e15.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e16.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e17.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e18.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e19.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e20.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e21.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e22.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e23.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s09e24.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل دهم

greys.anatomy.s10e01.e02.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e03.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e04.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e05.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e06.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e07.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e08.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e09.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e10.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e11.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e12.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e13.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e14.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e15.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e16.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e17.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e18.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e19.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e20.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e21.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e22.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e23.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s10e24.480p.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل یازدهم

greys.anatomy.s11e01.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e02.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e03.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e04.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e05.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e06.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e07.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e08.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e09.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e10.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e11.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e12.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e13.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e14.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e15.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e16.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e17.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e18.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e19.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e20.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e21.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e22.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e23.480p.dasfilm.ir.mkv

greys.anatomy.s11e24.480p.dasfilm.ir.mkv

دانلود فصل دوازده

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

دانلود فصل سیزدهم

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

????? ???p

?????? ???? ??

کیفیت ۷۲۰p

دانلود قسمت ۱۰

کیفیت ۷۲۰p

دانلود قسمت ۱۲

کیفیت ۷۲۰p

دانلود قسمت ۱۳

کیفیت ۷۲۰p

دانلود قسمت ۱۴