دانلود سریال آسپرین

دانلود سریال آسپرین با لینک مستقیم رایگان


دانلود سریال آسپرین screenshot 1

داساتان سریال : تیمی چهارنفره از نخبه‌ های روانشناسی، مخفیانه‌ای پروژه‌ای تحقیقاتی به نام آسپرین را عملی می‌ کنند که درباره بیماران مبتلا به فراموشی است، اما نتایج تحقیقات چیزی نیست که آنها انتظارش را داشتند …

دانلود فصل اول

دانلود قسمت ۰۲

دانلود قسمت ۰۳

دانلود قسمت ۰۳

دانلود قسمت ۰۱

دانلود قسمت ۰۲

دانلود قسمت ۰۴

دانلود قسمت ۰۵

دانلود قسمت ۰۶

دانلود قسمت ۰۷

دانلود قسمت ۰۸

دانلود قسمت ۰۹

دانلود قسمت ۱۰

دانلود قسمت ۱۱

دانلود قسمت ۱۲

دانلود قسمت ۱۳

دانلود قسمت ۱۴

دانلود قسمت ۱۵

دانلود قسمت ۱۶

دانلود قسمت ۱۷